Valhalla DSP uppdaterar ValhallaRoom

Den respekterade reverbutvecklaren Valhalla DSP har uppdaterat sitt algoritmiska reverb ValhallaRoom till version 1.0.7. Bland nyheterna märks bl.a. två nya algoritmer: Dark Chamber och Dark Space. (Några ljudexempel finns på deras blogg.)

ValhallaRoom är alltså ett s.k. algoritmiskt reverb. Till skillnad från den andra huvudtypen konvolutionsreverb (t.ex. LiquidSonics Reverberate som jag skrev om här eller LAConvolver som jag berättade om här) så simuleras efterklangen genom en mängd korta ekon som långsamt tonar ut. Konvolutionsreverb låter ofta mer naturligt när man lyssnar på ett ensamt ljud, men många tycker att algoritmiska reverb låter bättre när ljudet ingår i ett sammanhang; ljudet får bättre separation i förhållande till andra ljud i en mix. Om man strävar efter så naturligt ljud som möjligt (ofta i klassisk musik t.ex.) så fungerar konvolutionsreverb bra, men vid hårdare processade produktioner kan man alltså ha god nytta av algoritmiska reverb.

LiquidSonics uppdaterar Reverberate

LiquidSonics har uppdaterat sitt avancerade konvolutionsreverb Reverberate till version 1.705.

Utöver ren konvolution (en matematisk process där ljudsignalen modifieras av en förinspelad ljudfil, i form av en ljudimpuls inspelad i ett riktigt rum) så kan man med Reverberate också lägga till emulering av tidiga reflexioner och modulera efterklangens karaktär över tid. Svenskt pris är ca. 520 kr.

LiquidSonics_Reverberate