Cockos uppdaterar Reaper

Cockos Reaper

Cockos har uppdaterat sitt DAW-program Reaper till version 3.77. Programmet finns (utöver för Windows) i en PPC-version och i en 64-bits-version för Intelmacar. Intelversionen är dock för närvarande i beta.

Angående kompatibilitet med MacOS Lion skriver man ”…fix for broken libpython 2.7 install… Quick fix for a little OSX Lion installation problem, restoring REAPER’s Lion compatibility.