Granulärsyntes för iPad: iDensity

apeSoft har släppt ett iPad-program för granulärsyntes som heter iDensity. apeSoft står redan bakom ett par program för granulärsyntes för Mac och Windows. Dessa heter Density och Pulsaret. iDensity sägs innehålla funktioner från båda dessa program. Kommer snart att finnas tillgängligt på App Store.

iDensity