Waves lanserar Bass Rider

Waves bass rider

Den högt respekterade plugin-tillverkaren Waves har lanserat en sorts kompressor, speciellt framtagen för basinstrument. Pluginen heter Bass Rider och är nära släkt med Waves vokal-plugin Vocal Rider. Bass Rider är alltså optimerad för att fungera särskilt bra på basinstrument. Läs mer

Gratis: Yohng W1 Limiter

Yohng W1 Limiter

Yohng W1 Limiter är en gratis limiter som saknar eget grafiskt användargränssnitt. Detta hindrar ju inte att den kan låta bra. Går att ladda ner från denna sida.

W1 Limiter sägs vara en klon av Waves L1 (som kostar drygt 1000 kr) och Young hävdar att resultatet är identiskt. En bloggpost om huruvida detta är sant eller inte finns här.

Eget GUI (Graphical User Interface) saknas som sagt, (i alla fall ett specialbyggt flashigt sådant) istället används operativsystemets grundgränssnitt, som på Mac ser ut såhär: