Gratis: The Swarm

The Swarm

The Swarm är ett säreget instrument. En sorts drone-synt med 8 oscillatorer. Inspirationen sägs komma från ett handbyggt instrument som heter The Swarmatron från Dewanatron. Om du letar efter ett udda verktyg som kan frambringa långa, svärmande klanger (svärmande som bin t.ex.) så är The Swarm värd att kollas in. Gratis dessutom.