Audanika uppdaterar SoundPrism Pro till 2.3

SoundPrism Pro, som nu är uppdaterat till version 2.3, är ett program för iPhone och iPad. Programmet alstrar inget ljud, utan gör istället din iPryl till en kontrollyta för andra syntar. Programmet stöder virtual Core MIDI och kan fr.o.m. version 2.3 skicka styrinformation till andra appar som befinner sig i bakgrunden. Utvecklaren nämner en synt som ska fungera särskilt bra ihop med SoundPrism Pro, och det är NLog från TempoRubato.

SoundPrism finns också i en gratisversion, som saknar möjlighet att utnyttja virtual Core MIDI. Det övergår mitt förstånd vad man kan göra med en kontroll-app utan något att kontrollera, men jag har säkert missat något. ;-)

soundprism