Celemony uppdaterar Melodyne till 1.3

Melodyne

Celemony har uppdaterat sitt populära program för tonhöjdskorrigering, Melodyne till version 1.3. Nytt är bl.a. vertikala stödlinjer som gör det lättare att veta var man är i tid, när man redigerar. Dessutom vissa stabilitetsförbättringar.

Melodyne är vid sidan av Auto-Tune bransch-standard när man jobbar med tonhöjdskorrigering i studio. Inte minst på sånginspelningar. Om man vill kan man säkert använda, inte minst Melodyne, på andra mer kreativa sätt också.