Sinevibes uppdaterar Dynamo till 1.3.0

Sinevibes har en serie plugins som rör sig lite i gränslandet mellan synt och effekt. Jag berättade lite om deras effekt Turbulence här. Turbulence använder ju s.k. waveshaping för att fägra den inkommande ljudsignalen. Dynamo fungerar mer som en gate-effekt. Alltså, sätter på och stänger av ljudet. Poängen med Dynamo är att gatenings-effekten kan bli väldigt komplex men ändå kontrollerad. Dynamo består av en step-sequencer med 32 steg, där man i varje steg kan ställa volymen och också ställa in en envelope (alltså en kurva som beskriver en förändring över tid). Dynamo befinner sig nu i version 1.3.0, finns tyvärr bara för Mac och kostar ca 200 kr.

Dynamo