Sinevibes uppdaterar Diffusion till version 1.0.1

Sinevibes Diffusion

Sinevibes har uppdaterat sin plugin-synt Diffusion till version 1.0.1. Jag har skrivit lite om ett par andra plugins av utvecklaren: Turbulence och Dynamo. Diffusion befinner sig i samma division; ambitionen är att man ska kunna skapa långa ljudförlopp som varieras på ett intressant sätt. Läs mer

Sinevibes uppdaterar Dynamo till 1.3.0

Sinevibes har en serie plugins som rör sig lite i gränslandet mellan synt och effekt. Jag berättade lite om deras effekt Turbulence här. Turbulence använder ju s.k. waveshaping för att fägra den inkommande ljudsignalen. Dynamo fungerar mer som en gate-effekt. Alltså, sätter på och stänger av ljudet. Poängen med Dynamo är att gatenings-effekten kan bli väldigt komplex men ändå kontrollerad. Dynamo består av en step-sequencer med 32 steg, där man i varje steg kan ställa volymen och också ställa in en envelope (alltså en kurva som beskriver en förändring över tid). Dynamo befinner sig nu i version 1.3.0, finns tyvärr bara för Mac och kostar ca 200 kr.

Dynamo

Sinevibes uppdaterar Turbulence till 1.0.1

Sinevibes har uppdaterat sin speciella wavetable-synt/sequencer Turbulence till version 1.0.1. Turbulence använder alltså wavetable-syntes för att berika klangen. Egentligen är ju detta en sorts distorsion, även om tillverkare av dylika produkter förstås aldrig skulle ta detta ord i sin mun. I alla fall inte i sitt PR-material. Man talar istället om att ”berika det spektrala innehållet”. :) Detta är ju också sant. Riktigt intressanta ljud kan definitivt framställas på detta sätt.

Utöver en syntdel så innehåller Turbulence också en stepsequencer-del. Denna del verkar mest vara till för att, över tid, styra olika modulations-parametrar i wavetable-syntesen: Ut kommer alltså komplexa ljudtexturer som långsamt förändras, snarare än separata ljudhändelser, som från en mer traditionell sequencer. Om ni förstår vad jag menar. Sequencern är alltså en modulator för själva klangen.

Verkar tyvärr bara finnas för Mac. Pris drygt 200 kr.

Turbulence