GForce lanserar ChamberTron

Jag skrev ju om mellotronen under avdelningen ”Pionjärer” (den texten finns här). Då berättade jag lite om Harry Chamberlin och hans pionjär-arbete med instrumentet ”Chamberlin”. Nu har GForce Software lanserat en mjukvaru-emulering av detta instrument, kallad ChamberTron. Detta är ett ljudbibliotek till GForce Softwares plugin-instrument M-Tron Pro. ChamberTron är säkert värd att tittas närmare på, om man är intresserad av mellotron-orienterade ljud.

ChamberTron

Pionjärer: Minimoog

Minimoog var en banbrytande monofonisk, analog synthesizer som introducerades 1970. Den utvecklades av Robert Moog och Bill Hemsath. Instrumentet har haft ett enormt inflytande, dels på musikens utveckling under 70- och 80-talet men också på andra tillverkares produkter. Under decennierna som följt efter Minimoogens lansering har det, för andra företag, varit i princip omöjligt att inte på något sätt förhålla sig till den. En ikon.

Detta är ju inget digitalt instrument, men jag kommer i en serie om pionjärer att berätta om personer och instrument som haft stor betydelse för hur vi gör musik idag. En serie om den digitala musikens rötter.

Minimoog