Pionjärer: Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) har haft en enorm betydelse för den elektroniska musikens framväxt efter andra värdskriget. Han lyckades kombinera en rik begåvning med hårt och omsorgsfullt kompositionsarbete. Dessutom lade han ner ett livslångt, målmedvetet arbete med att bygga upp en mytbildning kring sin person. Detta har resulterat i en ovanlig sorts berömmelse: de flesta som sysslar med någon form av elektronisk musik känner till honom, och de flesta som verkligen har hört hans musik talar om den med respekt.

Han har skrivit mycket musik för traditionella musikinstrument, men arbetade också tidigt (sedan början av 50-talet) med att utveckla den elektroniska musikens verktyg och uttrycksvärld. Under denna tid utarbetade han bl.a. en sorts additiv, spektral metod: med en enda ljudgenerator (som kunde frambringa antingen en sinuston eller vitt brus) byggde han upp komplexa klanger och förlopp, genom en sorts överdubbnings-teknik. En delton i taget. Hårt arbete, timme efter timme.

Ett område (bland flera) som han också undersökte grundligt var klangfärgens inre strukturella beskaffenhet. -Inte minst när denna klangfärg förändras över tid. Han pekade bl.a. på likheter mellan denna inre microvärld och musikens större, tydligare gester.

stockhausen_1

stockhausen_2

stockhausen_3