Xhun Audio uppdaterar LittleOne till 2.3

LittleOne

Xhun Audio har släppt version 2.3 av sin plugin LittleOne, vilken är en mjukvaru-emulering av hårdvarusynten Moog Little Phatty. Xhun Audio beskriver förbättringarna som version 2.3 innehåller, i väldigt allmänna ordalag. ”Improved Oscillators section.” ”Improved Envelope Generators’ response and accuracy.” Läs mer

Pionjärer: Minimoog

Minimoog var en banbrytande monofonisk, analog synthesizer som introducerades 1970. Den utvecklades av Robert Moog och Bill Hemsath. Instrumentet har haft ett enormt inflytande, dels på musikens utveckling under 70- och 80-talet men också på andra tillverkares produkter. Under decennierna som följt efter Minimoogens lansering har det, för andra företag, varit i princip omöjligt att inte på något sätt förhålla sig till den. En ikon.

Detta är ju inget digitalt instrument, men jag kommer i en serie om pionjärer att berätta om personer och instrument som haft stor betydelse för hur vi gör musik idag. En serie om den digitala musikens rötter.

Minimoog