GForce lanserar ChamberTron

Jag skrev ju om mellotronen under avdelningen ”Pionjärer” (den texten finns här). Då berättade jag lite om Harry Chamberlin och hans pionjär-arbete med instrumentet ”Chamberlin”. Nu har GForce Software lanserat en mjukvaru-emulering av detta instrument, kallad ChamberTron. Detta är ett ljudbibliotek till GForce Softwares plugin-instrument M-Tron Pro. ChamberTron är säkert värd att tittas närmare på, om man är intresserad av mellotron-orienterade ljud.

ChamberTron

Pionjärer: Mellotron

Mellotronen är en föregångare till den digitala samplern. Istället för att hämta ljuden ur ett digitalt internminne så lästes de direkt från en uppsättning analoga bandslingor. Med tanke på att varje tangent behövde var sin bandslinga, så kan man ana hur otympligt detta instrument var.

Idén föddes troligen redan under 1940-talet. Harry Chamberlin uppfann och utvecklade ett instrument som han gav namnet Chamberlin. (Jag associerar till romanen om doktor Frankenstein av Mary Shelley, även om denne faktiskt, för övrigt, aldrig benämnde sin monstruösa skapelse med sitt eget efternamn.) Chamberlin tillverkade aldrig sitt instrument i större skala, men ritningarna, eller i alla fall muntliga beskrivningar av dessa, letade sig så småningom fram till det företag som skulle tillverka det första instrument som fick namnet Mellotron. Detta var i början av 60-talet; den första modellen, Mark I, lanserades 1963.

Det finns otaliga, klassiska ögonblick i musikhistorien där Mellotronen spelar en viktig roll. Introduktionen till Strawberry Fields Forever av Beatles (det där flöjtljudet) är väl ett av de mest kända.

mellotron_1

mellotron_2

Bilden nedan till höger är från Roth Händle Studio i Sundbyberg.

mellotron_3              mellotron_4