Xhun Audio uppdaterar LittleOne till 2.3

LittleOne

Xhun Audio har släppt version 2.3 av sin plugin LittleOne, vilken är en mjukvaru-emulering av hårdvarusynten Moog Little Phatty. Xhun Audio beskriver förbättringarna som version 2.3 innehåller, i väldigt allmänna ordalag. ”Improved Oscillators section.” ”Improved Envelope Generators’ response and accuracy.” Läs mer