Sinevibes uppdaterar Diffusion till version 1.0.1

Sinevibes Diffusion

Sinevibes har uppdaterat sin plugin-synt Diffusion till version 1.0.1. Jag har skrivit lite om ett par andra plugins av utvecklaren: Turbulence och Dynamo. Diffusion befinner sig i samma division; ambitionen är att man ska kunna skapa långa ljudförlopp som varieras på ett intressant sätt. Läs mer

Sinevibes uppdaterar Dynamo till 1.3.0

Sinevibes har en serie plugins som rör sig lite i gränslandet mellan synt och effekt. Jag berättade lite om deras effekt Turbulence här. Turbulence använder ju s.k. waveshaping för att fägra den inkommande ljudsignalen. Dynamo fungerar mer som en gate-effekt. Alltså, sätter på och stänger av ljudet. Poängen med Dynamo är att gatenings-effekten kan bli väldigt komplex men ändå kontrollerad. Dynamo består av en step-sequencer med 32 steg, där man i varje steg kan ställa volymen och också ställa in en envelope (alltså en kurva som beskriver en förändring över tid). Dynamo befinner sig nu i version 1.3.0, finns tyvärr bara för Mac och kostar ca 200 kr.

Dynamo