Avid lanserar Scorch för iPad

Avid, som ju numera utvecklar notskrivningsprogrammet Sibelius, har släppt en app för iPad för uppspelning av sibeliusfiler. Med programmet, som heter Avid Scorch, kan man öppna notskrivningsfiler i sibeliusformat, förstås titta på notbilden, men också spela upp, transponera och justera volymen för de olika instrumenten. Scorch har länge funnits som plugin till webläsare men lanseras nu alltså för iPad. Går att köpa på App Store för drygt 30 kr. Mer info på Sibelius blogg.

Om man vill veta mer om hur man kan använda iPad som kontrollyta för fullversionen av Sibelius kan man läsa mer här.

Scorch iPad

Avid släpper Sibelius 7

 Sibelius 7

Avid har släppt version 7 av sitt notskrivningsprogram Sibelius. Bl.a. är det grafiska gränssnittet omarbetat.

Sibelius har, åtminstone på macsidan, alltid varit tidigt ute med stöd för det nyaste operativsystemet, och det verkar stämma även nu. Programmet, som länge tävlat med Finale om att vara världens största notskrivningsprogram, kan man läsa mer om på Avids sibeliussida.