Iced Audio uppdaterar AudioFinder till 5.3.3

AudioFinder är ett program för att katalogisera ljudfiler. Just detta program är för Mac. Utvecklaren Iced Audio tänker sig programmet som en ”production base station”. Ambitionen är att skapa en ljudfilshanteringsmiljö som aldrig hamnar i vägen för det kreativa flödet. Det låter ju bra. Ett gratis alternativ är annars att helt enkelt använda Finder (om man använder Mac). Läs mer om hur man gör här

AudioFinder.png