Grundläggande: Kompressor

Den ursprungliga (och vanligaste) användningen av en kompressor är att jämna ut skillnaderna mellan starka och svaga ljud i ett ljudförlopp. Ett vanligt exempel är när en sångare spelar in sin röst. På grund av vår mänskliga förmåga (och fallenhet) att nyansera oss (jämfört med en maskin) så kommer troligen ljudstyrkan i sångarens inspelning att innehålla ganska stora variationer. Detta tycker vi oftast är fint och bra, inte minst om vi sitter och lyssnar i samma rum; alltså vid ett akustiskt framförande.

Men om man håller på att spela in t.ex. dansmusik med hårt processade elektroniska instrument, så riskerar sången att drunkna i den övriga ljudmassan, vid de svagaste sångpartierna. I detta läge kommer kompressorn väl till pass. Om man ”trycker ihop” sånginspelningens dynamik, så att ljudstyrkan är nästan konstant (oftast bara nästan, för att behålla lite av den organiska känslan) och höjer sångvolymen lagom mycket, så kommer sången att höras lagom starkt hela tiden; utan att dominera för mycket, och utan att försvinna. Man lär faktiskt knappast hitta någon sånginspelning inom dagens lite mer mainstream-betonade produktioner som inte använder kompression på sång. Så vanligt är det.

Och sång är alltså bara ett exempel; man kan förstås komprimera vad man vill.

Utöver denna grundläggande funktion, kan man använda en kompressor på andra, mer kreativa sätt. (Man kan påverka ett ljuds spektrala, klangfärgsmässiga karaktär över tid, färga och skulptera ljudet, ofta genom att pressa intällningarna nära max.) Men det ligger utanför denna grundläggande genomgång.

Rent praktiskt, om vi tittar på bilden nedan, så sänker en kompressor ljudstyrkan (gain reduction, se siffra 1) när denna når ovanför ett tröskelvärde (threshold, 2) med en viss mängd (ratio, 3). Sedan kan man själv manuellt höja den allmänna volymen (4) , eller låta kompressorn göra det automatiskt (makeup gain, 5). Med reglaget Attack (6) bestämmer man hur fort kompressorn ska börja arbeta (alltså sänka volymen) vid en stark ljudimpuls, och med Release (7) hur länge kompressorn ska fortsätta att sänka volymen, när ljudstyrkan sjunkit under tröskelvärdet.

kompressor

Ljudfil utan kompression:

utan kompression

Samma ljudfil med viss kompression:

med kompression


Dela på Facebook eller Twitter:
 facebooktwitterfacebooktwitter
Kurser i Ableton Live


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>