Steve Jobs och den digitala musiken

Steve Jobs

Steve Jobs, som ju gick ur tiden i förrgår, har haft en stark inverkan på utvecklingen av den digitala musikens verktyg. En oerhörd inverkan. Han var en visionär och en perfektionist. Det finns många berättelser om hans höga ambitioner och närmast fanatiskt högt ställda krav. Han måste utan tvekan ha varit en intressant chef, i den mån man som anställd över huvud taget kunde stå ut med alla krav. Dessa krav rörde allting; från det mest övergripande, till det allra mest detaljerade.

Hur skulle våra DAW-program ha sett ut idag, om inte persondatorerna med sina fönsterbaserade gränssnitt hade uppfunnits och utvecklats såpass långt som de har? Läs mer

Pionjärer: Mellotron

Mellotronen är en föregångare till den digitala samplern. Istället för att hämta ljuden ur ett digitalt internminne så lästes de direkt från en uppsättning analoga bandslingor. Med tanke på att varje tangent behövde var sin bandslinga, så kan man ana hur otympligt detta instrument var.

Idén föddes troligen redan under 1940-talet. Harry Chamberlin uppfann och utvecklade ett instrument som han gav namnet Chamberlin. (Jag associerar till romanen om doktor Frankenstein av Mary Shelley, även om denne faktiskt, för övrigt, aldrig benämnde sin monstruösa skapelse med sitt eget efternamn.) Chamberlin tillverkade aldrig sitt instrument i större skala, men ritningarna, eller i alla fall muntliga beskrivningar av dessa, letade sig så småningom fram till det företag som skulle tillverka det första instrument som fick namnet Mellotron. Detta var i början av 60-talet; den första modellen, Mark I, lanserades 1963.

Det finns otaliga, klassiska ögonblick i musikhistorien där Mellotronen spelar en viktig roll. Introduktionen till Strawberry Fields Forever av Beatles (det där flöjtljudet) är väl ett av de mest kända.

mellotron_1

mellotron_2

Bilden nedan till höger är från Roth Händle Studio i Sundbyberg.

mellotron_3              mellotron_4

Pionjärer: Karlheinz Stockhausen

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) har haft en enorm betydelse för den elektroniska musikens framväxt efter andra värdskriget. Han lyckades kombinera en rik begåvning med hårt och omsorgsfullt kompositionsarbete. Dessutom lade han ner ett livslångt, målmedvetet arbete med att bygga upp en mytbildning kring sin person. Detta har resulterat i en ovanlig sorts berömmelse: de flesta som sysslar med någon form av elektronisk musik känner till honom, och de flesta som verkligen har hört hans musik talar om den med respekt.

Han har skrivit mycket musik för traditionella musikinstrument, men arbetade också tidigt (sedan början av 50-talet) med att utveckla den elektroniska musikens verktyg och uttrycksvärld. Under denna tid utarbetade han bl.a. en sorts additiv, spektral metod: med en enda ljudgenerator (som kunde frambringa antingen en sinuston eller vitt brus) byggde han upp komplexa klanger och förlopp, genom en sorts överdubbnings-teknik. En delton i taget. Hårt arbete, timme efter timme.

Ett område (bland flera) som han också undersökte grundligt var klangfärgens inre strukturella beskaffenhet. -Inte minst när denna klangfärg förändras över tid. Han pekade bl.a. på likheter mellan denna inre microvärld och musikens större, tydligare gester.

stockhausen_1

stockhausen_2

stockhausen_3

Pionjärer: Minimoog

Minimoog var en banbrytande monofonisk, analog synthesizer som introducerades 1970. Den utvecklades av Robert Moog och Bill Hemsath. Instrumentet har haft ett enormt inflytande, dels på musikens utveckling under 70- och 80-talet men också på andra tillverkares produkter. Under decennierna som följt efter Minimoogens lansering har det, för andra företag, varit i princip omöjligt att inte på något sätt förhålla sig till den. En ikon.

Detta är ju inget digitalt instrument, men jag kommer i en serie om pionjärer att berätta om personer och instrument som haft stor betydelse för hur vi gör musik idag. En serie om den digitala musikens rötter.

Minimoog